دانشکده شیمی

دانشکده فیزیک​

درباره دانشکده

        تاریخچه:

        دانشکدۀ شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۱۳۵۸با ارائه دروس پایه  سرویسی شروع  به کار کرد و تحت عنوان گروه شیمی در سال۱۳۶۹ اقدام به  پذیرش دانشجو در رشته شیمی کاربردی در مقطع کارشناسی نمود. این گروه در سال۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی ارشدبه پذیرش دانشجو پرداخت.

        پس ازآن در سال۱۳۸۰به تربیت دانشجو در مقطع دکتری اقدام نمود . در سال ۱۳۹۲ گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دانشکده شیمي ارتقا يافت.

        دانشکدۀ شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در حال حاضر در کلیه مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتراي شيمي دانشجو مي پذيرد.

         معرفی دانشکده شیمی:

دانشکدۀ شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دارای پنج گروه آموزشی می باشد که عبارتند از :

 •  گروه شیمی فیزیک
 • گروه شیمی معدنی
 • گروه شیمی آلی
 • گروه شیمی تجزیه
 • گروه شیمی داروئی

وظایف دانشکده

 •    آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب
 •    انجام تحقیقات علمی بر حسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشور درچارچوب برنامه‏های دانشگاه
 •    تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه
 •    ایجاد تسهیلات آموزشی و غیر آموزشی برای دانشجویان دانشکده
 •    برقراری روابط علمی و آموزشی با متخصصان و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجو از طريق همکاري با مقامات ذيربط دانشگاه
 • تأمین اعضای آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده‏ها
 •    انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجویی، اداره امور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده و سایر خدمات با همکاری   واحدهای ذیربط
 •    پیش‏بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیرربط دانشگاه

         شورای دانشکده

        به منظور هماهنگی گروههای آموزشی و اجرای ضوابط ومقررات آموزشی و پژوهشی، شورای دانشکده با ترکیب رئیس و معاونان دانشکده و مدیران گروههای آموزشی تشکیل 

        می ‏شود:

         وظایف شورا 
 •   برنامه ‏ریزی جهت فراهم ساختن زمینه های اجرای مصوباتی که توسط معاونان آموزشی وپژوهشی دانشگاه ابلاغ می ‏شود
 •   تدوین سیاستهای آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 •   بررسی و تدوین برنامه ‏های آموزشی دانشکده
 •   بررسی طرحهای پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه
 •   اتخاذ تصمیمهای اجرایی جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 •   بررسی و تعیین نیاز دانشکده به اعضای هیأت علمی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط
 •   تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده با هماهنگی گروه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای آموزشي دانشگاه
 •   بررسی موارد مربوط به شرکت در سمینارهای علمی و فرصتهای مطالعاتی  
 •   بررسی و اظهارنظر درباره سایر مواردی که توسط رئیس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود.

 

دانشکده برق
دانشکده ریاضی
دانشکده کامپیوتر
دانشکده صنایع
دانشکده عمران
آموزش های عمومی
دانشکده مکانیک
علم مواد
نقشه برداری
دانشکده هوافضا
دانشکده کامپیوتر
دانشکده شیمی