ارتباط با ما

تماس با دانشگاه
سازمان مرکزی دانشگاه
آدرس : تهران – میرداماد غربی – پلاک ۴۷۰ – موقعیت روی نقشه
کد پستی : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستی: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱

ورود