دانشکده ریاضی

فعالیت های آموزشی دانشــکده از سال ۱۳۵۹ در قالب گروه آموزشی ریاضی با ارائه دروس پایه رشته های فنی و مهندسی در محل دانشکده علوم پایه آغاز شد. در راستای افزایش فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه و تأکید بر نقش مستقل علوم ریاضی در علوم کاربردی و مهندسی و با عنایت به بند دوم طرح راهبردی دانشگاه و بند هفتم از اهداف بنیادین مندرج در سند راهبردی علوم پایه کشور، در اسفند ماه ۱۳۹۱ پس از تایید هیأت امنای دانشگاه، سازمان اداری موجود در گروه به سطح دانشکده ریاضی ارتقاء یافت.

هم اکنون این دانشکده دارای سه گروه آموزشی ریاضی محض، ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر و آمار با ۲۳ عضو هیات علمی می باشد که به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته های مختلف علوم ریاضی و در کلیه مقاطع تحصیلی اشتغال دارند. سال شمار توسعه فعالیت های تاسیس و گسترش رشته های آموزشی دانشکده به شرح زیر می باشد:

نظر به نقش اساسی و اجتناب ناپذیر علوم ریاضی و پژوهش های بنیادی در امور پژوهش و فناوری، سیاست دانشکده بر توسعه تحصیلات تکمیلی و افزایش توانایی های علمی و آموزشی در رشته های جدید و میان رشته ای و همچنین تعاملات بین المللی جهت بهره برداری بیشتر دانشجویان رشته های علوم بنیادی و فنی و مهندسی استوار بوده است. ارتقاء موثر رتبه دانشکده در مسابقات ریاضی دانشجویی کشور، استفاده استادان و دانشجویان از بورس فرصت های مطالعاتی توسط بنیاد تحقیقاتی Humboldt کشور آلمان، امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و بین المللی باانیستیتو سیستم های دینامیکی و نظریه کنترل آکادمی علوم روسیه، برگزاری دوره مشترک دکتری با دانشگاه استراسبورگ کشور فرانسه، برگزاری کارگاه های بین المللی در حوزه های ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر با حضور سخنرانان مدعو خارج از کشور، استفاده از همکاری استادان وابسته از کشور کانادا و انعقاد قرارداد همکاری علمی و بین المللی با دانشگاه Vigo کشور اسپانیا در قالب طرح اراسموس پلاس بخشی از فعالیت های دانشکده در سالیان اخیر بوده است.