برگزاری جلسه تخصصی با موضوع “همکاری و تبادل صنعتی علمی با شرکت سایپا”

برگزاری جلسه تخصصی با موضوع “همکاری و تبادل صنعتی علمی با شرکت سایپا” به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به ابتکار معاونت پژوهش دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جلسه ای با مدیران عامل شرکتهای سایپا، مگاموتورو سازه گستر با حضور رییس دانشگاه و معاون پژوهش و مدیر ارتباط با صنعت و روسای چند دانشکده از دانشگاه […]