اطلاعیه دانشگاه خواجه نصیر درباره ممنوع الورودی دانشجویان

در متن اطلاعیه این دانشگاه آمده است: «پیرو برگزاری جلسه کمیته تجدیدنظر دانشگاه و بررسی اعتراضات، احکام کمیته بدوی انضباطی برخی از دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت که از طرف کمیته به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد. این دانشجویان در صورت داشتن اعتراض مجدد به احکام تجدیدنظر، می‌توانند اعتراض خود را برای ارجاع حکم به […]