پروژه احداث خوابگاه دختران

طرح احداث خوابگاه دختران در زمینی واقع در منطقه سیدخندان آماده شده است که نیازمند کمک و توجه حامیان محترم است.

پروژه تامین تجهیزات آموزشی

در راستای حمایت از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، و به منظور مهیا کردن شرایط تحصیلی مناسب، طرح تامین تجهیزات مورد نیاز دانشجویان تعریف شده است.